Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l’HOTEL LES CLARISSES us informa:   

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
ResponsableHOTEL LES CLARISSES NIF: B67248245. Direcció: Plaça de Malla, núm. 1 de Vic (Barcelona). info@lesclarisses.com
FinalitatGestionar les dades a les quals l’Hotel accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta que realitzi l’usuari a través de la pàgina web.Gestionar les reserves al restaurant de l’hotel.Gestionar les reserves de les habitacions de l’Hotel.
LegitimacióConsentiment de l’interessat
DestinatarisNo se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
DretsAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al següent domicili: Plaza de la Malla, 1 – 08500 Vic (Barcelona) o a través del correu electrònic: info@lesclarisses.comL’Hotel Les Clarisses l’informa que en cas d’incompliment en el tractament de dades, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
ConservacióLes dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per la qual han estat captades.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.


Quines mesures de seguretat té implantades l’Hotel?

L’Hotel Les Clarisses l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.